TMK-haslo

Thermal magic key

Wielkość liter na liście produktów (jquery)

riadiace jednotky

čerpadiel mikroprocesorové

MTS 100

režim ovládanie čerpadla UK
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájacie napätie ~230V
Maximálny príkon 100VA
Teplota zapnutia čerpadla UK 1 - 99°C
Hysteréza čerpadla UK 1 - 80°C
Funkcia «anti-stop» každých 14 dní/30 sek.
Regulované teploty poplachu
režim ovládanie obehového čerpadla TUV
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájacie napätie ~230V
Maximálny príkon 100VA
Teplota vypnutia čerpadla TUV 1 - 99°C
Hysteréza čerpadla TUV 1 - 80°C
Funkcia «anti-stop» každých 14 dní/30 sek.
Regulované teploty poplachu
  • návod

    návod

  • schéma

    schéma

 
MTS 100 Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka je určená k ovládaní obehového čerpadla UK a obehového čerpadla TUV. na dobíjanie zásobníka teplej úžitkovej vody. Užívateľ môže voliť režim práce riadiacej jednotky. Zariadenie je možno použivať v prípade kedy je nutné udržanie stabilnej teploty. Riadiaca jednotka je vybavená funkciou „anti-stop“, ktorá chráni proti tzv. „zadretiu“ v dôsledku osadzovania sa kameňa v ložiskách. Hysteréza zapínania a vypínania čerpadla MTS 100 má veľmi široký rozsah a možnosť vynútenia práce.

Perfect Facebook Like Box Sidebar